Jak prędko mija czas

Popatrz jak prędko mija czas,

Życie twe też przeminie raz.

Życie to jedno które Bóg ci dał.

Wszystko przemija tak jak sen.

Troski, kłopoty skończą się,

Powiedz szczęśliwy będziesz ty.

Powiedz czy ty Jezusa znasz?

Powiedz czy szczęście wieczne masz?

Pomyśl jak spędzasz życia czas.

Powiedz  gdy życia skończysz bieg,

Przejdziesz na tamten drugi brzeg.

Powiedz szczęśliwym będziesz ty?

Popatrz, jak prędko mija czas,

Czy serce twe twarde jest jak głaz

Zechciej z Jezusem się zapoznać raz.

Powiedz czym jest dla duszy twej

Jest On przystanią chwili złej

Szczęściem, pokojem darzy mnie!

Nie wiem jak przeszedłbym przez świat

Nie wiem kto szczęście by mi dał

Kto by mi wieczne życie dał?

Jezus mój na Golgocie zmarł

Jezus zwyciężył piekła szał

Jezus chce mieszkać w sercu twym

Popatrz jak prędko mija czas,

Życie twe też przeminie raz.

Życie to jedno które Bóg ci dał.

Wszystko przemija tak jak sen.

Troski, kłopoty skończą się,

Powiedz szczęśliwy będziesz ty.

Może jest smutną dusza twa,

Może pokoju w niej jest brak,

Może tez troska dręczy cię.

Jezus twój każdy widzi krok,

Jezus rozjaśni każdy mrok,

Jezus ukoi serca ból.

Przyjdź do Jezusa cudnych rąk

Powiedz Mu, co cię gnębi wciąż,

On ci Swe szczęście, radość da.

Przyjdź do Jezusa cudnych rąk,

Powiedz Mu całą winę swą,

On ci swój pokój, szczęście da.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Biblia Warszawska (BW)

Ps. 39:5-8

5. Daj mi, Panie, poznać kres mój I jaka jest miara dni moich, Abym wiedział, jak jestem znikomy!

6. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje A okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi.

7. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, Zaprawdę, na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze.

8. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W tobie jest nadzieja moja

Hebr. 12:1-4

1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,

2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego,

3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.

4. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi

Gal. 6:14

14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

1 Kor. 9:26-27

26. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał;

27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony

Kol. 1:10-22

10. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,

11. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością

12. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,

13. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,

14. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów,

15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,

16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,

18. On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,

19. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości

20. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

21. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,

22. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,

Kol. 1:26-28

26. Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego.

27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

28. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie;

Kol. 2:2-3

2. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa,

3. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.

Kol. 3:1-4

1. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;

2. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.

3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;

4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.

Reklamy

Posted on 31/12/2010, in Biblia, Jak prędko mija czas, Pismo Święte and tagged , , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: