Prawdziwa nauka

Z łaski bożej podaję prawdziwą naukę w  świetle Słowa Bożego  jakie powinno dominować w  naszym życiu.

To jest jako dowód prawdziwej nauki, jaką sam Pan Jezus Chrystus podał i zostawił w Słowie Bożym, abyś przestrzegał i chodził śladami  Jezusa Chrystusa.

Jeśli chcesz być w prawdziwym dzieckiem bożym w kościele Jezusa Chrystusa to bądź posłuszny i przestrzegaj Słowo Boże.

A zobaczysz wiele ciekawych przeżyć duchowych objawiających chwałę bożą i w swoim czasie otrzymasz obfite i ukryte błogosławieństwa boże. Poznasz też smak błogiego pokoju i słodkiego życia z w obecności Bożej.

W pierwszej kolejności musisz  przyjść pod krzyż Golgoty, wyznaj swoje grzechy, uznaj ze jesteś grzesznikiem, proś o przebaczenie swoich win i wzywaj świętą krew płynącą z ran Jezusa Chrystusa na odpuszczenie swoich grzechów.

W Biblii jako  Słowo Boże i na tej podstawie każdy z nas z osobna niech osądzi w swoim życiu i podejmuje decyzje, co do bożych wymagań, dlatego ze Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, czyli dał mu ciało, duszę, czyli pragnienia, ale i ducha, czyli możliwość osądzania, również człowiek został obdarzony całkowitą wolnością może wybierać i odrzucać, podejmując osobiste decyzje.

Przyjmij z wiarą  płynącą łaskę oczyszczenia naszej duszy, wtedy stajesz się nowonarodzonym dzieckiem bożym. W dalszej części Pan da zrozumieć tajemnicę prawdziwej nauki Chrystusowej.

Oczywiście przez cały czas poszukiwań, jak długo by on nie trwał, dobrze uczynisz, rozważając Słowo Boże, modląc się i prosząc o Ducha Świętego, by Chrystus ochrzcił Cię Duchem Świętym i ogniem, a później poprzez Ducha Świętego zaprowadził Cię do miejsca, gdzie Twoja dusza odpocznie i będzie się radować obecnością Boga.

Tylko Słowo Boże jest bezbłędne, natchnione przez samego Boga, spisane jako Stary Testament przez proroków, a przez apostołów i proroków jako Nowy Testament.

Ponadto Słowo Boże bezwzględnie wypowiada się na ten temat w słowach, o czym nasz Pan Jezus Chrystus mówi:

1 Piotr. 1:25

25. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.

2 Tym. 3:15-16

15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

2 Piotr. 1:21

21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

Kol. 3:16

16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;

2 Tym. 2:15

15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.

Ps. 119:11

11. W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.

Ezech. 3:2-3

2. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia.

3. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję! Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód.

1 Piotr. 4:11

11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.

1 Tym. 4:16

16. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Mat. 24:35

35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Ps. 119:33-36

33. Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, A będę jej strzegł do końca.

34. Daj mi rozum, abym zachował zakon twój I przestrzegał go całym sercem!

35. Prowadź mnie ścieżką przykazań twoich, Bo w niej mam upodobanie!

36. Nakłoń serce moje do ustaw twoich, A nie do chciwości!

Przyp. 2:1-6

1. Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania,

2. Nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu,

3. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność,

4. Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych,

5. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga;

6. Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.

Przyp. 4:4-10

4. Pouczał mnie i mówił do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył!

5. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich!

6. Nie zaniechaj jej a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa cię!

7. Początek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!

8. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością.

9. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną.

10. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata.

Przyp. 4:20-22

20. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów!

21. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca,

22. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.

1 Tym. 6:14

14. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,

 

Reklamy

Posted on 26/01/2011, in Biblia, Prawdziwa nauka and tagged , , , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: