Jak przeżyć życie?

Jak przeżyć życie?

Biblia Warszawska (BW)

Biblia jest pełna mądrości, zachęty i dobrych rad.

Objawienie św. Jana 1,3

Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

Przypowieści Salomona 4,5

Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich!

Przypowieści Salomona 4,7

Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!

Przypowieści Salomona 4,11

Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości.

Ewangelia św. Jana 14,23

Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.

I list św.Jana 3,22

I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.

Ewangelia św. Jana 10,10

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Ewangelia św. Jana 14,6

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Przypowieści Salomona 11,25

Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.

Przypowieści Salomona 16,9

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.

Przypowieści Salomona 16,8

Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie.

List św. Pawła do Galacjan 6,7

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

List św. Pawła do Galacjan 6,8

Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.

List św. Pawła do Galacjan 6,9

A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.

Przypowieści Salomona 17,28

Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta.

List św. Jakuba 3,13

Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.

Księga Psalmów 120,1

Pieśń pielgrzymek. Do Pana wołałem w swej niedoli I wysłuchał mnie.

Księga Izajasza 43,2

Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.

List św. Pawła do Filipian 4,6

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

Przypowieści Salomona 20,3

Trzymać się z dala od zwady, przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać.

Przypowieści Salomona 15,1

Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość.

List św. Pawła do Efezjan 4,26

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,

List św. Pawła do Efezjan 4,27

Nie dawajcie diabłu przystępu.

1 List św. Piotra 5,7

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

Księga Izajasza 41,13

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!

Księga Psalmów 23,4

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

Księga Kaznodziei Salomona 4,12

A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie.

Przypowieści Salomona 17,9

Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni; lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół.

Przypowieści Salomona 24,26

Właściwa odpowiedź jest jak pocałunek w usta.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 15,33

Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje.

1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,18

Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi,

Ewangelia św. Łukasza 12,15

Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.

List św. Pawła do Filipian 4,11

A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam.

List św. Pawła do Filipian 4,12

Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.

1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,10

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.

Przypowieści Salomona 13,4

Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona.

Przypowieści Salomona 22,29

Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych.

Przypowieści Salomona 4,23

Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,22

Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4,3

Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,

1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4,4

Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,

1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4,5

Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,

Księga Joba 31,1

Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.

Księga Jeremiasza 29,11

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Księga Psalmów 139,16

Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Drugi list św. Pawła do Koryntian 4,8

Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni,

Drugi list św. Pawła do Koryntian 4,9

Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani,

List św. Jakuba 1,22

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

List św. Jakuba 1,23

Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;

List św. Jakuba 1,24

Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.

List św. Pawła do Filipian 4,13

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

Reklamy

Posted on 20/05/2017, in Biblia, Pójdż za mną, Prawdziwa pobożność, Zaproszenie, Zbawienie and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: