Czy w twoim sercu jest światłość?

Czy w twoim sercu jest światłość?

https://wwwpomysl.wordpress.com/2007/12/24/narodzenie-swiatlosci/

https://wwwpomysl.wordpress.com/2007/09/25/o-swiatlosci/

https://wwwpomysl.wordpress.com/category/biblia/jezus/swiatlosc-z-nieba/

Sprawdź ciebie samego, według słów podane z Biblii Warszawskiej wersety biblijne na temat światłości .

I Mojż 1,3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.

I Mojż 1,4 I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności.

Ps 27,1 Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?

Ps 89,16 Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie.

Ps 97,11 Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca.

Ps 104,2 Przyodziewasz się światłością jak szatą, Niebiosa rozciągasz jak kobierzec.

Ps 119,105 Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.

Przyp 13,9 Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie.

Iz 42,6 Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów,

Iz 45,7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.

Iz 49,6 Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.

Iz 60,1 Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą.

Iz 60,3 I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

Iz 60,19 Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.

Iz 60,20 Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.

Mich 7,8 Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością.

Hab 3,4 Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc.

Mat 5,14 Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.

Mat 5,16Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Jan 1,4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

Jan 1,5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

Jan 1,7 Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.

Jan 1,9 Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

Jan 3,19 A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

Jan 3,20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

Jan 3,21 Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.

Jan 8,12 A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.

Jan 9,5 Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.

Jan 12,35 Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.

Jan 12,36 Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi.

Jan 12,46 Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.

Dz 9,3 I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

Dz 12,7 Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk.

Dz 13,47 Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, Abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi.

Dz 22,6 A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

Dz 22,9 A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

Dz 26,13 Ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

Dz 26,18 Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi.

Dz 26,23 To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom.

Rzym 13,12 Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.

II Kor 4,6 Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.

Efez 5,8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,

Efez 5,9 Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.

Kol 1,12 Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,

I Tes. 5,5 Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.

I Tym 6,16 Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Jak 1,17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

I Piotr 2,9 Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

I Jan 1,5 A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności.

I Jan 1,7 Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

I Jan 2,9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.

I Jan 2,10 Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia.

Obj.21,24 I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.

Reklamy

Posted on 22/12/2017, in Biblia, Jezus, Narodzenie światłości., O światłości ..., Światłość, Światłość z nieba and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: