Category Archives: Chrystus – Głowa Kościoła

Jezus Chrystus jest głową kościoła ciała Chrystusowego.Przyjście Pana Jezusa, Miłość, Jezus, Biblia, Słowo, Boże, Duch, Święty, uzdrowienie, zbawienie, modlitwa, uwolnienie, Chrystus, ukrzyżowany, krzyż, krew, ciało, woda, żywa, życie, droga, prawda, żywot, wieczny, błogosławieństwo, radość, światło, pokrzepienie, moc, osoba, Pismo, świadectwo, rozważania, ślub, mądrość, dzięki, dziękczynienie, nowe, narodzenie, stworzenie, dziecko, duchowe, Syn Boży, Ofiara, prześladowanie, wiara. pocieszenie,

Chrystus – Głowa Kościoła

Kol. 1:15-29 (BW)

15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,

16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,

18. On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,

19. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości

20. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

21. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,

22. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,

23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.

24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół.

25. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże,

26. Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego.

27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

28. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie;

29. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.

Reklamy